Salary for the Month of April 2016
Employee ID Name Designation Gross
46 Bist, Mrs Deeksha CHIEF SCIENTIST 192313
74 Jayasomu, Shri R S SR PRINCIPAL SC 154715
75 Khan, Shri Hasan Jawaid Sr.PrincipalSci 154378
76 Beniwal, Dr R S Sr.PrincipalSci 154355
84 Singh, Dr Karam Pal SR.PRINCIPAL SC 169257
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SR PRINCIPAL SC 174025
86 Pillai, Dr J Sundaresan PRINCIPAL SCI 149675
89 Khan, Dr Mohd Atique Ahmed SR.PRINCIPAL SC 164616
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 152037
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR PRINCIPAL T.O. 143699
147 Srivastava, Shri Anil Kumar PRIN.T.O. 135845
151 Gupta, Shri Dhiren PRINCIPAL.T.O. 117420
155 Mahadevan, Miss Geeta PRINCIPAL SCI 154817
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 76400
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(3) 95606
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(2) 85100
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(3) 95606
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 68574
211 Khanna, Shri R K SR.TECHNICIAN 2 67274
213 Mohan, Shri Lalit SR.TECHNICIAN 2 57533
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 55913
218 Handoo, Mrs Neelima SR.TECHNICIAN 2 55935
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 62837
220 Sharma, Shri Pramod Kumar SR.TECHNICIAN 2 56118
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 2 59403
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 43055
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 42845
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 35715
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 35505
259 Singh, Shri Ranbir Lab.Assistant 43584
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 43794
261 Pal, Shri Om Lab.Assistant 38880
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 35505
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 35715
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 37673
266 Sah, Shri Srikrishan Lab.Assistant 32828
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 39485
304 Pasi, Shri Suresh S.O.(G) 69489
308 Singh, Shri Amar Vir ASSTT.I[MACP] 67529
309 Raj, Shri Hans ASSTT.I [MACP] 60825
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 49404
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.I [MACP] 67529
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 65157
323 Devi, Mrs Meera ASSTT.GR.I 51336
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 60158
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 43695
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 51524
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 57915
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 57915
342 Jagwani, Mrs Sunita SR.STENO(MACP) 82604
346 Bhatnagar, Mrs Shalini SR.STENOGRAPHER 62480
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO (MACP) 60669
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 2 53903
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA(MACP) 33036
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (MACP) 49679
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK(MACP) 36023
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA -MACP 34923
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 32888
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER (MACP) 36785
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER (MACP) 33098
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY(MACP) 32078
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER (MACP) 34470
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (MACP) 28680
397 Chand, Shri Khem Technician (1) 34914
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 34914
401 Singh, Shri Bhur GROUP D (N/T) 27533
402 Nand, Shri Rama GROUP D (N/T) 27533
404 Sukhinder, Shri GROUP D (N/T) 27533
407 Raju, Shri GROUP D (NT) 27533
413 Kumar, Shri Rajesh PEON [ACP] 31283
414 Singh, Shri Shiv MTS (MACP) 29580
417 Kumar, Shri Dinesh WORK ASSISTAMT 29768
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(2) 82499
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 160886
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.I [MACP] 67954
432 Gupta, Shri Sanjay Sen PRINCIPAL SCI. 142501
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.I 42590
437 Ram, Dr Balak PRINCIPAL.T.O. 132496
451 Singh, Shri Prem (III) LAB.ASSTT. 36572
9508 MRS.NISHI BHALLA SR.TECHNICIAN 2 70150
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 69900
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 69900
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 49959
9552 MRS KAMLESH ARORA CHIEF SCIENTIST 195613
9553 MR DAULAT SINGH GR.D(MACP) 34335
9589 MRS KAMLA NEGI ASSTT.GR.I 67529
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 34943
9612 MR KARAN SINGH GR.D.(MACP) 34455
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 39122
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 64285
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA PRINCIPAL.T.O. 132096
9661 MR ASHOK K CHAWLA CHIEF SCIENTIST 195892
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY P S (MACP) 82652
9663 MR SISH PAL SR.TECHNICIAN 2 55188
9667 MRS SHOBHNA VIJ PRINCIPAL.T.O. 132096
9684 MRS PRATIBHA SAXENA ASSTT.GR.I 67529
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I(MACP) 65667
9690 MRS. BERTHA OSGA SR.TECHNICIAN 2 61715
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 64095
9717 MR.K.S.R. NAIR SR. STENO(MACP) 74648
9720 MR. RAJ PRAKASH ASSTT.GR.III 34455
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 39969
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 35715
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 35715
9731 MR K.C. PANDEY Lab.Assistant 35715
9737 MR SATYA NARAIN FRASH(MACP) 28980
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(MACP) 29220
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH (MACP) 33246
9741 MR K.K. TIWARI FRASH (MACP) 33036
9742 MR HARI DASS FRASH (MACP) 33036
9752 MR.SASIKUMAR O.V. SR.STENO 62480
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.]MACP 82091
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(3) 90174
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 2 59343
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(3) 80790
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(3) 90524
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(2) 80816
9801 MR C.B. SINGH SR PRINCIPAL SC 154795
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK(MACP) 40269
9811 MR PRATAP SINGH TEA MAKER (MACP 33576
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER (MACP) 29783
9813 MR KRISHNA SWAMY BEARER (MACP) 29783
9815 MR NATHU RAM WASH BOY (MACP) 28680
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA-MACP 32424
9824 MR MOHD. S. ANSARI SR.T.O.(2) 77934
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 49806
9827 SH.S.B.BURDE SR PRINCIPAL SC 165366
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.I 44222
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 37286
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 37286
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.II 37133
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.I 39443
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.I 47511
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRI 44961
9837 MRS.REKHA JAMES SR.T.O.(1) 69519
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 30716
9841 MR. RAJINDER SHARMA SR.TECHNICIAN 1 45777
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 30716
9853 SH.YATISH PANWAR SR.T.O.(2) 75257
9855 DR. G.MAHESH PRINCIPAL SCI 147617
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND PRINCIPAL SCI 154817
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 61587
9878 MR.ANIRUDH MANWAL ASSTT.I (MACP) 67529
9883 MR.PRAMOD KUMAR ASSTT.GR.I 67529
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS 51075
9890 SH.B.L.GARG PRINCIPAL SCI 159178
9892 SHRI HARI DAS GROUP D (N/T) 30716
9893 MR. RAM HARK GROUP D (N/T) 30716
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 60008
470 JAIN, SHRI H K PRINCIPAL.T.O. 132096
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALYA PRINCIPAL SCI. 146479
480 ASTHANA,DR.(MRS.)VIJAYALAKSHMI SR.SCIENTIST 92093
481 JANA, DR.TARAKANTA SR.SCIENTIST 92255
483 VERMA,MRS.CHARU PRINCIPAL SCI 150584
487 JAIN, MRS.ALPANA SR.T.O. 2 85100
489 SINGH,SHRI MANDEEP TECH.OFFICER 52634
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU S.O.(S&P) 61080
491 PANDEY,SHRI V.P. S.O.(F&A)ADHOC 60008
496 MALIK, MRS. KANIKA SR.SCIENTIST 88548
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.I [MACP] 60008
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 83952
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 60008
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 84947
509 RAZA, SHRI GAUHAR CHIEF SCIENTIST 207800
513 SINGH,SHRI SURJIT PRINCIPAL T.O. 152037
514 SHEOPURI,SHRI AJAY Sr.Technician 2 58725
516 RAO,SHRI ANAND VIJAY ASSISTANT 48353
519 DIVEDI,SHRI PRANJAL DHAR ASSISTANT 48353
520 AGARWAL,MS.NIYATI ASSISTANT 50720
521 PAREWA,SHRI KAILASH CHAND ASSTT.I (S&P) 41288
523 KUMAR,SHRI MANOJ SR.SCIENTIST 95641
524 YADAV,SHRI VISHAL SINGH ASSTT.GR.I 47048
522 PAL, SHRI NARENDER SR.T.O.(3) 93642
526 BISHT,MRS.SUSHILA GROUP 'C' 19163
528 MONIKA,MS ASSTT.GR.II 24861
530 MS.MONIKA VERMA TECH.ASSTT. 36810
531 SHRI ARUN UNIYAL TECH.ASSTT. 41238
535 MS.SWARNLATA UPADHAYAY TECH.ASSTT. 36810
369 KUMAR,SHRI KRISHAN MTS 30059
537 BAGGA,SHRI GURPRASAD SINGH TECH.ASSTT. 41238
539 KUMAR,SHRI PAWAN TECH.ASSTT. 43482
540 SAH,SHRI SURYA PRAKASH TECHNICIAN 1 19823
541 SHRI ANIRUDDHA TIWARI JR.HINDI TRANSL 35843
543 RAI,SHRI PRAJWAL ASSTT.GR.I(S&P) 43335
544 MAJUMDAR,MRS.PRAMILA SCIENTIST 71633
545 MRS.ASHA DEVI GR.C (MTS) 17100
547 VERMA,MRS.KRISHNA P.S. 82652
546 SHIKSHARTHI, SHRI BHAGSINGH S.P.O. 81955
548 RAJ,SHRI ABHINAV TECH.ASSTT. 38025
549 VISHWANATH SHRI G.S. TECH.ASSTT. 33975
550 SHARMA,MS.MONIKA TECHNICAL ASSTT 38025
551 KUMAR,SHRI MANISH TECHNICIAN (1) 21062
552 XALXO,MS.NEELAM TECHNICIAN (1) 21062
553 NARESH, SHRI TECHNICIAN (1) 21062
554 SHARMA,SHRI ABHINAV ASSTT.GR.I 47078
556 KUMAR, SHRI ANIL TECH.ASSTT. 38025
557 SINGH,SHRI MANENDER TECHNICIAN (1) 21062