Salary for the Month of April 2017
Employee ID Name Designation Gross
74 Jayasomu, Shri R S SR PRINCIPAL SC 188434
75 Khan, Shri Hasan Jawaid CHIEF SCIENTIST 201358
76 Beniwal, Dr R S Sr.PrincipalSci 188074
84 Singh, Dr Karam Pal SR.PRINCIPAL SC 202544
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SR PRINCIPAL SC 208323
86 Pillai, Dr J Sundaresan PRINCIPAL SCI 185890
89 Khan, Dr Mohd Atique Ahmed SR.PRINCIPAL SC 196991
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 185773
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR PRINCIPAL T.O. 171138
147 Srivastava, Shri Anil Kumar PRIN.T.O. 161763
151 Gupta, Shri Dhiren PRINCIPAL.T.O. 142134
155 Mahadevan, Miss Geeta PRINCIPAL SCI 188553
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 95715
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(3) 115909
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(2) 100909
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(3) 115909
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 82195
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 68288
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 75467
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 2 71360
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 51832
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 51622
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 43434
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 43224
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 51919
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 43224
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 43434
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 45826
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 47757
304 Pasi, Shri Suresh S.O.(G) 84518
309 Raj, Shri Hans S.O.(G) 74680
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 58840
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.I [MACP] 82069
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 79986
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 74470
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 53104
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 62095
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 72240
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 72240
342 Jagwani, Mrs Sunita P.S. 99896
346 Bhatnagar, Mrs Shalini SR.STENOGRAPHER 75425
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO (MACP) 73436
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 2 66476
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA(MACP) 39565
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (MACP) 60146
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK(MACP) 47592
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA -MACP 42923
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 40372
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER (MACP) 44386
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER (MACP) 40582
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY(MACP) 39020
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER (MACP) 44521
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (MACP) 35068
397 Chand, Shri Khem Technician (1) 41715
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 41715
401 Singh, Shri Bhur GROUP D (N/T) 33612
402 Nand, Shri Rama GROUP D (N/T) 33612
404 Sukhinder, Shri GROUP D (N/T) 33612
407 Raju, Shri GROUP D (NT) 33612
413 Kumar, Shri Rajesh PEON [ACP] 37666
414 Singh, Shri Shiv MTS (MACP) 36004
417 Kumar, Shri Dinesh WORK ASSISTAMT 36214
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(2) 98098
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 196620
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.I [MACP] 82472
432 Gupta, Shri Sanjay Sen PRINCIPAL SCI. 169171
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.I 56373
437 Ram, Dr Balak PRINCIPAL.T.O. 157651
443 Gaira, Shri Raghubir Singh Technician (2) 38174
451 Singh, Shri Prem (III) LAB.ASSTT. 43892
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 84434
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 84434
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 59347
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 42080
9612 MR KARAN SINGH GR.D.(MACP) 41666
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 46385
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 77840
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA PRINCIPAL.T.O. 157251
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY P S (MACP) 99676
9663 MR SISH PAL SR.TECHNICIAN 2 66726
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I(MACP) 79761
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 77650
9717 MR.K.S.R. NAIR SR. STENO(MACP) 89527
9720 MR. RAJ PRAKASH ASSTT.GR.III 42845
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 47817
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 43434
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 43434
9731 Sh. K C PANDEY Lab.Assistant 43434
9737 MR SATYA NARAIN FRASH(MACP) 35278
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(MACP) 35068
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH (MACP) 39775
9741 MR K.K. TIWARI FRASH (MACP) 39565
9742 MR HARI DASS FRASH (MACP) 39565
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.]MACP 97215
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(3) 106932
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 2 71300
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(3) 99598
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(3) 107282
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(2) 97894
9801 MR C.B. SINGH SR PRINCIPAL SC 188514
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK(MACP) 47670
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER (MACP) 36004
9813 MR KRISHNA SWAMY BEARER (MACP) 36004
9815 MR NATHU RAM WASH BOY (MACP) 35068
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA-MACP 38554
9824 MR MOHD. S. ANSARI SR.T.O.(2) 92863
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 60161
9827 SH.S.B.BURDE SR PRINCIPAL SC 197741
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.I 56571
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 44395
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 44395
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.II 44377
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.I 51648
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.I 56970
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRI 56661
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 36891
9841 MR. RAJINDER SHARMA SR.TECHNICIAN 1 55408
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 36891
9853 SH.YATISH PANWAR SR.T.O.(2) 90251
9855 DR. G.MAHESH PRINCIPAL SCI 188553
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND PRINCIPAL SCI 188553
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 75602
9878 MR.ANIRUDH MANWAL ASSTT.I (MACP) 82069
9883 MR.PRAMOD KUMAR ASSTT.GR.I 82069
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS 62776
9890 SH.B.L.GARG PRINCIPAL SCI 193865
9892 SHRI HARI DAS GROUP D (N/T) 36891
9893 MR. RAM HARK GROUP D (N/T) 36891
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 74320
470 JAIN, SHRI H K PRINCIPAL.T.O. 157251
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALAYA PRINCIPAL SCI. 173918
481 JANA, DR.TARAKANTA SR.SCIENTIST 112842
483 VERMA,MRS.CHARU PRINCIPAL SCI 178784
489 SINGH,SHRI MANDEEP TECH.OFFICER 63755
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU S.O.(S&P) 81294
491 PANDEY,SHRI V.P. S.O.(F&A)ADHOC 74320
496 MALIK, MRS. KANIKA SR.SCIENTIST 107054
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.I [MACP] 74320
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 99835
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 74320
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 102451
513 SINGH,SHRI SURJIT PRINCIPAL T.O. 185773
514 SHEOPURI,SHRI AJAY Sr.Technician 2 72240
516 RAO,SHRI ANAND VIJAY ASSISTANT 59344
519 DIVEDI,SHRI PRANJAL DHAR ASSISTANT 59344
521 PAREWA,SHRI KAILASH CHAND ASSTT.I (S&P) 65491
523 KUMAR,SHRI MANOJ SR.SCIENTIST 114705
524 YADAV,SHRI VISHAL SINGH ASSTT.GR.I 57680
522 PAL, SHRI NARENDER SR.T.O.(3) 112864
526 BISHT,MRS.SUSHILA GROUP 'C' 23146
528 MONIKA,MS ASSTT.GR.II 30202
530 MS.MONIKA VERMA TECH.ASSTT. 45096
531 SHRI ARUN UNIYAL TECH.ASSTT. 45096
535 MS.SWARNLATA UPADHAYAY TECH.ASSTT. 45096
369 KUMAR,SHRI KRISHAN MTS 35748
537 BAGGA,SHRI GURPRASAD SINGH TECH.ASSTT. 49659
539 KUMAR,SHRI PAWAN TECH.ASSTT. 52425
540 SAH,SHRI SURYA PRAKASH TECHNICIAN 1 23918
541 SHRI ANIRUDDHA TIWARI JR.HINDI TRANSL 43848
543 RAI,SHRI PRAJWAL ASSTT.GR.I(S&P) 53104
544 MAJUMDAR,MRS.PRAMILA SCIENTIST 87948
545 MRS.ASHA DEVI GR.C (MTS) 21838
546 SHIKSHARTHI, SHRI BHAGSINGH S.P.O. 98384
548 RAJ,SHRI ABHINAV TECH.ASSTT. 45733
549 VISHWANATH SHRI G.S. TECH.ASSTT. 41560
550 SHARMA,MS.MONIKA TECHNICAL ASSTT 45733
551 KUMAR,SHRI MANISH TECHNICIAN (1) 25061
552 XALXO,MS.NEELAM TECHNICIAN (1) 25061
553 NARESH, SHRI TECHNICIAN (1) 25061
556 KUMAR, SHRI ANIL TECH.ASSTT. 45733
557 SINGH,SHRI MANENDER TECHNICIAN (1) 25061
558 AHMED,SHRI MOHAMMAD SHAKEEL TECH.ASSTT. 45610
559 PANDEY,MS.SHRADDHA TECH.ASSTT. 41560
560 CHOUDHARY, DR.(MS) SHOBHNA SR.SCIENTIST 93568
561 GULIA, SHRI S.N. F.&.A.O. 103549
563 NAGAR,MRS.SONALI SCIENTIST 88963
564 JAGGI,DR.(MS) MONIKA SR.SCIENTIST 99922
565 DR.FIRDOOUS AHMAD MIR SCIENTIST 79278
566 KUMARI,DR.N K PRASANNA SCIENTIST 86733