Salary for the Month of August 2010
Employee ID Name Designation Gross
45 Subramaniam, Dr Bala SCIENTIST`G' 116248
46 Bist, Mrs Deeksha SCIENTIST`G' 116660
51 Tyagi, Dr P D SCIENTIST`F' 105692
52 Kavathekar, Dr K Y SCIENTIST`G' 116660
53 Kakkar, Dr K K SCIENTIST`G' 116660
55 Garg, Dr (Mrs) Sunita SCIENTIST`G' 116660
56 Sharma, Shri S C SCIENTIST`F' 105692
57 Mathur, Dr Rajiv SCIENTIST`F' 105692
58 Mukherjee, Dr T K SCIENTIST`G' 116610
61 Bhatt, Mrs Poonam SCIENTIST`F' 106442
62 Sahni, Mrs Madhu SCIENTIST`F' 105692
63 Markhan, Shri Shiv Kumar SCIENTIST`F' 90244
64 Agadi, Dr V V SCIENTIST`F' 105692
65 Gupta, Dr Rajiv SCIENTIST`F' 105692
66 Singla, Mrs Pramod SCIENTIST`F' 85924
68 Singh, Dr Harbhajan SCIENTIST`F' 87848
69 Gupta, Mrs Prabha SCIENTIST`F' 103367
70 Panwar, Shri S D SCIENTIST`F' 103336
71 Singhal, Shri M K SCIENTIST`F' 103336
72 Sharma, Dr (Mrs) Darshan SCIENTIST`F' 103283
73 Sharma, Shri Pradeep Kumar SCIENTIST`F' 84054
74 Jayasomu, Shri R S SCIENTIST`EII' 79435
75 Khan, Shri Hasan Jawaid SCIENTIST`EII' 79435
76 Beniwal, Dr R S SCIENTIST`EII' 79435
80 CHAWLA, DR.(MRS) P CHEENA SCIENTIST`EII' 95476
82 Chandrasekar, Shri G SCIENTIST`EI' 58816
84 Singh, Dr Karam Pal SCIENTIST`EII' 92902
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SCIENTIST`EII' 95476
86 Pillai, Dr J Sundaresan SCIENTIST`C' 53078
89 Khan, Dr Mohd Atique Ahmed SCIENTIST`EII' 90394
99 Nagpal, Shri K B Principal T.O. 90122
102 Kishore, Shri Kaushal Principal T.O. 94841
106 Sundram, Shri C Mohan Principal T.O. 73047
111 Kapoor, Shri Shyam SR.T.O.(3) 66301
112 Kapoor, Shri Davinder SR.T.O.(3) 63528
113 Aggarwal, Shri A M SR.T.O.(3) 65751
132 Khan, Shri Parwez Ali Principal T.O. 82829
133 Bhagwat, Shri P R Principal T.O. 82829
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 85188
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR SR.T.O.(3) 61758
142 ZACHARIAH, SHRI RAJU Principal T.O. 85838
145 Gupta, Mrs Supriya SR.T.O.(3) 49506
146 Sehgal, Shri I K SR.T.O.(3) 60735
147 Srivastava, Shri Anil Kumar SR.T.O.(3) 59564
151 Gupta, Shri Dhiren SR.T.O.(3) 46563
152 Nair, Shri Shashi Dharan SR.T.O.(3) 58310
153 Singhal, Mrs Vinita SR.T.O.(3) 58310
155 Mahadevan, Miss Geeta SCIENTIST`EII' 87968
156 Lal, Shri Jawahar SR.T.O.(2) 53888
157 Sen, Shri Indra SR.T.O.(3) 60785
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 42834
159 Sharma, Shri Suresh Kumar SR.T.O.(2) 52617
160 Mamgain, Shri S C SR.T.O.(1) 49435
162 Porel, Shri G C SR.T.O.(1) 48195
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(2) 50802
166 Singh, Shri Malkhan SR.T.O.(1) 46248
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(1) 44648
169 Sahani, Shri Ganesh SR.T.O.(1) 44648
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(2) 50720
178 Singh, Shri Harjeet SR.TECHNICIAN 2 42834
179 Kumar, Shri Vinod SR.T.O.(2) 57336
201 Manchanda, Mrs  Renu SR.T.O.(1) 44631
202 Kumar, Shri Rajiv SR.TECHNICIAN 2 39270
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 38561
208 Ojha, Mrs  Gayatri SR.TECHNICIAN 2 31970
211 Khanna, Shri R K SR.TECHNICIAN 2 37835
213 Mohan, Shri Lalit SR.TECHNICIAN 2 36432
214 ANAND,SHRI YOGESH KUMAR SR.TECHNICIAN 2 36680
216 Kundu, Shri Tapan Kumar SR.TECHNICIAN 2 35376
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 29364
218 Handoo, Mrs Neelima SR.TECHNICIAN 2 29378
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 34716
220 Sharma, Shri Pramod Kumar SR.TECHNICIAN 2 29074
221 Khurana, Miss Shashi SR.TECHNICIAN 2 34716
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 1 31755
235 Ram, Shri Khushi Lab.Assistant 28016
249 Saini, Shri Rajinder Kumar Lab.Assistant 24249
250 Ram, Shri Ganga Lab.Assistant 24249
251 Chand, Shri Lakhmi HELPER`B' 15080
252 Rai, Shri Jhagru Lab.Assistant 20121
253 Lal, Shri Roshan Lab.Assistant 20061
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 23771
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 23561
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 18867
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 18657
259 Singh, Shri Ranbir Lab.Assistant 24468
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 24249
261 Pal, Shri Om Lab.Assistant 20061
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 18657
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 22533
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 19880
266 Sah, Shri Srikrishan Lab.Assistant 17348
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 22055
302 Rawat, Shri Avtar Singh S.O.(G) 31422
304 Pasi, Shri Suresh ASSTT.GR.I 36035
308 Singh, Shri Amar Vir ASSTT.GR.I 34170
309 Raj, Shri Hans ASSTT.GR.I 30086
310 Khurana, Mrs Santosh ASSTT.GR.I 34170
311 Thakkar, Mrs Veena ASSTT.GR.I 32933
312 Khalkho, Mrs Alice ASSTT.GR.I 36035
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 26708
315 Adya, Mrs Praveen ASSTT.GR.I 32933
316 Khan, Shri T A ASSTT.GR.I 32532
317 Nagpal, Mrs Asha ASSTT.GR.I 26838
318 Sanhotra, Mrs Indu ASSTT.GR.I 29352
319 Vijh, Mrs Promila ASSTT.GR.I 29352
320 Chawla, Mrs Saroj ASSTT.GR.I 28610
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.(F&A)GR.I 29352
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 28973
323 Devi, Mrs Meera ASSTT.GR.I 27570
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 27648
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 22073
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 28170
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 27521
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 26933
339 Kureel, Mrs Sunita SR.STENO (ACP) 32130
340 Singh, Shri Harpal SR.STENO (ACP) 38790
342 Jagwani, Mrs Sunita SR.STENO(ACP) 42024
346 Bhatnagar, Mrs Shalini JR.STENOGRAPHER 32933
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO 32438
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 1 26898
366 Biri, Mrs Sohan SAFAIWALI 19106
367 Kishan, Shri Bal SAFAIWALA 19551
369 Kumar, Shri Krishan JR.SEC.GAURD 14495
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA (ACP) 17945
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (ACP) 26514
373 Negi, Shri Harender Singh ASSTT.HALWAI 17907
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK 17888
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA [ACP] 19479
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 16409
378 Singh, Shri Mohan BEARER 16409
379 Priyaswamy, Shri WASH-BOY [ACP] 16341
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER 19562
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER 16619
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY 16341
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER 18831
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (ACP) 13277
385 DATTA, DR. SUKANYA SCIENTIST`EII' 77329
389 Sharma, Shri R D Technician (1) 19634
396 Kumar, Shri Vinod Technician (1) 19634
397 Chand, Shri Khem Technician (1) 19634
398 Singh, Shri Satbir Technician (1) 19634
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 19634
400 Pal, Shri Suraj LAB.ATTENDANT 1 15561
401 Singh, Shri Bhur TEMP.STAFF(C) 12204
402 Nand, Shri Rama TEMP.STATUS (C) 12204
404 Sukhinder, Shri TEMP.STAFF(C) 12204
407 Raju, Shri TEMP.STAFF(C) 12204
413 Kumar, Shri Rajesh PEON [ACP] 18155
414 Singh, Shri Shiv PEON 15086
417 Kumar, Shri Dinesh PEON 17928
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(1) 42569
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 90122
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.(GEN) 35841
432 Gupta, Shri Sanjay Sen SCIENTIST'EI' 63849
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.II 20261
437 Ram, Dr Balak SR.T.O.(3) 56317
443 Gaira, Shri Raghubir Singh Technician (2) 16862
450 Chakraborthy, Shri R N SR.TECHNICIAN 2 30228
451 Singh, Shri Prem (III) TECH.GR.I(3) 19502
456 Gandhi, Shri J B SCIENTIST'EII' 87968
460 Bali, Mrs Praveen SR.STENO(ACP) 41397
9368 SH. NARAIN DASS SR.TECHNICIAN 2 28838
9377 MR VIJAY KUMAR SR.TECHNICIAN 2 33948
9378 MR. S.C.KALRA SR.TECHNICIAN 2 39520
9490 MR S.R. KUNDU SCIENTIST'F' 105876
9491 MRS NAIMA ILYAS SCI.IV-4 102342
9493 MR R.K. VERMA SCIENTIST'F' 105692
9500 MRS SHASHI ANEJA ASSTT.GR.I 36051
9508 MRS.NISHI BHALLA SR.TECHNICIAN 2 38811
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 38561
9510 MRS NEELAM CHOPRA SR.TECHNICIAN 2 31362
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 38561
9518 MR POORAN RAM Lab.Assistant 27587
9522 MRS SATVINDER KAUR ASSTT.GR.I 36051
9524 MR L.N. BANGUR SR.T.O.(3) 64365
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 27587
9533 MR S.K. BHATIA SR.T.O.(3) 65751
9535 MRS DARSHAN KAUR SR.TECHNICIAN 2 39980
9536 MR OM PRAKASH Lab.Assistant 28226
9543 MRS KIRAN KAKKAR SR.TECHNICIAN 2 41382
9549 MRS REKHA MITTAL GR.IV-(5) 105692
9550 SMT. MANJU DHAR SCI.IV (5) 105876
9551 MISS V.V. LAKSHMI SCIENTIST 'F' 105692
9552 MRS KAMLESH ARORA GR.IV-5 105692
9553 MR DAULAT SINGH GR.D(NT) 16457
9557 MRS RENU ARORA GR.IV-(5) 105692
9565 MRS REKHA GOEL SR.TECHNICIAN 2 33698
9577 MRS SANTOSH OBEROI ASSTT.GR.I 34170
9589 MRS KAMLA NEGI ASSTT.GR.I 34170
9590 MR R. KANDASWAMY TECH GR I(4) 21812
9591 MR. SARDAR SINGH Lab.Assistant 22022
9592 MR. PRITHVI SINGH GR.D(NT)(ACP) 16457
9594 MR.VIR SINGH ASSTT.GR.III 19634
9603 MRS KAMLA CHAWLA ASSTT.GR.I 33560
9608 MR C. GILLUWA Lab.Assistant 24897
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 18239
9611 MR JAGMAL SINGH Lab.Assistant 22022
9612 MR KARAN SINGH GR.D.(N.T)(ACP) 16667
9621 MR MAN SINGH Lab.Assistant 24897
9623 DR.M.NATARAJAN SCI.IV-5 103403
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 21812
9633 MR K.L. KAIN Principal T.O. 85188
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 35659
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA SR.T.O.(3) 58293
9651 MR DULI CHAND SR.STENO [ACP] 38180
9661 MR ASHOK K CHAWLA GR.IV-(5) 105692
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY SR.STENO (ACP) 41991
9663 MR SISH PAL SR.TECHNICIAN 2 34383
9667 MRS SOBHNA VIJ SR.T.O.(3) 58293
9675 MRS. NEENA SATIA SR.TECHNICIAN 2 28824
9676 MR C.R.R. PILLAY SR.TECHNICIAN 2 28838
9684 MRS PRATIBHA SAXENA ASSTT.GR.I 32933
9685 MRS.MANJU SRIVASTAVA SR.T.O.(1) 44648
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I 31547
9690 MRS. BERTHA OSGA SR.TECHNICIAN 2 34716
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 35469
9715 DR. RAVINDER KUMAR SR.T.O.(3) 59564
9717 MR.K.S.R. NAIR SR. STENO 36183
9720 MR. RAJ PRAKASH GR.D(NON-TECH) 18638
9721 MRS. SHAKUNTLA ASSTT.GR.I 22370
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 22533
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 18867
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 18867
9731 MR K.C. PANDEY Lab.Assistant 18867
9736 MR BIR SINGH RAWAT Lab.Assistant 18867
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(NT) 15045
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH 18336
9741 MR K.K. TIWARI FRASH 18126
9742 MR HARI DASS FRASH 18126
9752 MR.SASIKUMAR O.V. SR.STENO 32933
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.] 41762
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(1) 44648
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 1 31695
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(2) 40110
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(1) 44998
9782 MRS USHA RANI CLEANER (ACP) 15045
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(1) 42338
9799 MRS. NISHI P SCIENTIST-IV(4) 95476
9801 MR C.B. SINGH SCIENTIST 'EII' 79435
9808 SHRI N.D. TIWARI HALWAI 22185
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK 21383
9810 MR VIJAY KUMAR CLERK 21383
9811 MR PRATAP SINGH TEA MAKER 18403
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER 15207
9814 MR BHOPAL SINGH BEARER 15207
9815 MR NATHU RAM WASH BOY 13277
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA 17631
9819 MRS RAJNI PURI ASSTT.(S&P)GR.I 27521
9820 DR.(MRS)PREMA PARVATHARAJAN SCI. IV(5) 105692
9824 MR MOHD. S. ANSARI TECH.OFFICER 35706
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 26498
9827 SH.S.B.BURDE SCIENTIST 'EII' 76027
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.II 21102
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 20459
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 20459
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.III 19634
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.II 17658
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.II 22439
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRII 21102
9837 MRS.REKHA JAMES TECH.OFFICER 34122
9839 MRS. ANITA VIG Technician (2) 20763
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 12987
9841 MR. RAJINDER SHARMA Technician (2) 22934
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 15693
9843 MR. RAJINDER SINGH ASSTT.GR.III 19634
9853 SH.YATISH PANWAR TECH.OFFICER 35013
9855 MR G.MAHESH SCIENTIST'EII' 87968
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND SCIENTIST'EII' 73292
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 28049
9872 MRS. LATHA IDDYA SR.T.O.(1) 50159
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS. 30161
9890 SH.B.L.GARG SCIENTIST 'EII' 90394
9892 SHRI HARI DAS MALI(TEMP.STATU 14736
9893 MR. RAM HARK MALI 14736
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 34170
9628 MR.NARENDER KUMAR SCIENTIST 'F' 105692
468 KUMAR, SHRI RAVINDER S.&.P.O. 61973
470 JAIN, SHRI H K SR.T.O.(1) 50159
473 KAUR, MRS.DHARAMBIR S.O.(G) 46875
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALYA SCIENTIST'EI' 67691
480 ASTHANA,MRS.VIJAYALAKSHMI SCIENTIST 'C' 49464
481 JANA, DR.TARAKANTA SCIENTIST 'C' 45464
483 VERMA,MRS.CHARU SCIENTIST'EI' 63558
489 SINGH,SHRI MANDEEP Tech.Assistant 28016
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU ASSTT.GR.I(S&P) 26933
491 PANDEY,SHRI V.P. ASSTT.GR.I(F&A) 26933
496 MALIK, MRS. KANIKA SCIENTIST 'C' 44566
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.GR.I 26838
498 KHANNA, SHRI ARVIND S.O.[F&A] 29661
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 47222
502 KHANNA,SHRI SUNIL S.O. [S&P] 46925
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 26933
504 DR.GANGAN PRATHAP DIRECTOR 120658
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 43412
506 YADAV,SHRI KARMENDER KUMAR ASSTT.GR.I 27238
507 PRASAD,SHRI SURINDER DRIVER 15579
508 DR.GYANENDRA MISHRA F.&.A.O. 52716