Salary for the Month of January 2016
Employee ID Name Designation Gross
46 Bist, Mrs Deeksha CHIEF SCIENTIST 187888
55 Garg, Dr (Mrs) Sunita CHIEF SCIENTIST 191434
61 Bhatt, Mrs Poonam CHIEF SCIENTIST 192110
63 Markhan, Shri Shiv Kumar CHIEF SCIENTIST 176406
74 Jayasomu, Shri R S SR PRINCIPAL SC 150677
75 Khan, Shri Hasan Jawaid Sr.PrincipalSci 150339
76 Beniwal, Dr R S Sr.PrincipalSci 150317
84 Singh, Dr Karam Pal SR.PRINCIPAL SC 165331
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SR PRINCIPAL SC 169987
86 Pillai, Dr J Sundaresan PRINCIPAL SCI 145762
89 Khan, Dr Mohd Atique Ahmed SR.PRINCIPAL SC 160799
106 Sundram, Shri C Mohan Principal T.O. 135714
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 148441
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR PRINCIPAL T.O. 140298
145 Gupta, Mrs Supriya PRINCIPAL.T.O. 114293
147 Srivastava, Shri Anil Kumar PRIN.T.O. 132629
151 Gupta, Shri Dhiren PRINCIPAL.T.O. 114293
155 Mahadevan, Miss Geeta PRINCIPAL SCI 151221
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 74594
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(3) 93337
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(2) 83078
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(3) 93337
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 66949
211 Khanna, Shri R K SR.TECHNICIAN 2 65679
213 Mohan, Shri Lalit SR.TECHNICIAN 2 55998
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 54422
218 Handoo, Mrs Neelima SR.TECHNICIAN 2 54443
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 61347
220 Sharma, Shri Pramod Kumar SR.TECHNICIAN 2 54628
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 2 57995
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 42035
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 41825
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 34768
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 34558
259 Singh, Shri Ranbir Lab.Assistant 42547
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 38053
261 Pal, Shri Om Lab.Assistant 37843
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 34558
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 34768
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 36674
266 Sah, Shri Srikrishan Lab.Assistant 31952
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 38549
304 Pasi, Shri Suresh S.O.(G) 67846
308 Singh, Shri Amar Vir ASSTT.I[MACP] 65928
309 Raj, Shri Hans ASSTT.I [MACP] 59209
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 48235
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.I [MACP] 65928
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 63613
323 Devi, Mrs Meera ASSTT.GR.I 50117
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 54177
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 42530
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 50305
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 56371
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 56371
342 Jagwani, Mrs Sunita SR.STENO(MACP) 80637
346 Bhatnagar, Mrs Shalini SR.STENOGRAPHER 60998
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO (MACP) 59230
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 2 52467
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA(MACP) 32249
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (MACP) 48498
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK(MACP) 35062
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA -MACP 34091
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 32012
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER (MACP) 35909
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER (MACP) 32222
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY(MACP) 31224
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER (MACP) 33654
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (MACP) 27917
397 Chand, Shri Khem Technician (1) 34081
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 34081
401 Singh, Shri Bhur GROUP D (N/T) 26800
402 Nand, Shri Rama GROUP D (N/T) 26800
404 Sukhinder, Shri GROUP D (N/T) 26800
407 Raju, Shri GROUP D (NT) 26800
413 Kumar, Shri Rajesh PEON [ACP] 30542
414 Singh, Shri Shiv MTS (MACP) 28793
417 Kumar, Shri Dinesh PEON 28017
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(2) 80538
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 157081
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.I [MACP] 65905
432 Gupta, Shri Sanjay Sen PRINCIPAL SCI. 139194
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.I 41576
437 Ram, Dr Balak SR.T.O.(3) 97646
451 Singh, Shri Prem (III) LAB.ASSTT. 35700
9508 MRS.NISHI BHALLA SR.TECHNICIAN 2 68494
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 68244
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 68244
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 48772
9550 SMT. MANJU DHAR CHIEF SCIENTIST 190961
9552 MRS KAMLESH ARORA CHIEF SCIENTIST 191085
9553 MR DAULAT SINGH GR.D(MACP) 33419
9589 MRS KAMLA NEGI ASSTT.GR.I 64360
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 34011
9612 MR KARAN SINGH GR.D.(MACP) 33542
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 38190
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 62767
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA SR.T.O.(3) 103471
9651 MR DULI CHAND SR.STENO [MACP] 73665
9661 MR ASHOK K CHAWLA CHIEF SCIENTIST 191360
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY P S (MACP) 80688
9663 MR SISH PAL SR.TECHNICIAN 2 53724
9667 MRS SHOBHNA VIJ SR.T.O.(3) 103471
9684 MRS PRATIBHA SAXENA ASSTT.GR.I 62069
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I(MACP) 64111
9690 MRS. BERTHA OSGA SR.TECHNICIAN 2 60251
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 62577
9717 MR.K.S.R. NAIR SR. STENO(MACP) 71325
9720 MR. RAJ PRAKASH ASSTT.GR.III 33633
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 39022
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 34768
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 34768
9731 MR K.C. PANDEY Lab.Assistant 34768
9737 MR SATYA NARAIN FRASH(MACP) 28214
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(MACP) 28442
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH (MACP) 32459
9741 MR K.K. TIWARI FRASH (MACP) 32249
9742 MR HARI DASS FRASH (MACP) 32249
9752 MR.SASIKUMAR O.V. SR.STENO 60998
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.]MACP 80140
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(2) 83178
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 2 57935
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(3) 78640
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(2) 83528
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(2) 78895
9801 MR C.B. SINGH SR PRINCIPAL SC 150757
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK(MACP) 39310
9811 MR PRATAP SINGH TEA MAKER (MACP 32783
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER (MACP) 28990
9813 MR KRISHNA SWAMY BEARER (MACP) 28990
9815 MR NATHU RAM WASH BOY (MACP) 27917
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA-MACP 31651
9824 MR MOHD. S. ANSARI SR.T.O.(1) 71076
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 48623
9827 SH.S.B.BURDE SR PRINCIPAL SC 161549
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.I 43170
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 36397
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 36397
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.II 36248
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.I 38391
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.I 46382
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRI 43892
9837 MRS.REKHA JAMES SR.T.O.(1) 67864
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 29983
9841 MR. RAJINDER SHARMA Technician (2) 39883
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 29983
9853 SH.YATISH PANWAR SR.T.O.(1) 68437
9855 DR. G.MAHESH PRINCIPAL SCI 151221
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND PRINCIPAL SCI 151221
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 60127
9878 MR.ANIRUDH MANWAL ASSTT.I (MACP) 62069
9883 MR.PRAMOD KUMAR ASSTT.GR.I 60973
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS 49713
9890 SH.B.L.GARG PRINCIPAL SCI 155479
9892 SHRI HARI DAS GROUP D (N/T) 29983
9893 MR. RAM HARK GROUP D (N/T) 29983
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 58407
9628 MR.NARENDER KUMAR CHIEF SCIENTIST 191260
470 JAIN, SHRI H K SR.T.O.(3) 101355
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALYA PRINCIPAL SCI. 143078
480 ASTHANA,DR.(MRS.)VIJAYALAKSHMI SCIENTIST 84777
481 JANA, DR.TARAKANTA SR.SCIENTIST 89844
483 VERMA,MRS.CHARU PRINCIPAL SCI 147087
487 JAIN, MRS.ALPANA SR.T.O. 2 83078
489 SINGH,SHRI MANDEEP TECH.OFFICER 51387
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU S.O.(S&P) 53148
491 PANDEY,SHRI V.P. ASSTT.GR.I(F&A) 50129
496 MALIK, MRS. KANIKA SR.SCIENTIST 86239
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.I [MACP] 58407
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 81958
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 50129
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 82929
509 RAZA, SHRI GAUHAR CHIEF SCIENTIST 202988
513 SINGH,SHRI SURJIT PRINCIPAL T.O. 148441
514 SHEOPURI,SHRI AJAY Sr.Technician 2 57159
516 RAO,SHRI ANAND VIJAY ASSISTANT 47063
519 DIVEDI,SHRI PRANJAL DHAR ASSISTANT 47063
520 AGARWAL,MS.NIYATI ASSISTANT 53030
521 PAREWA,SHRI KAILASH CHAND ASSTT.I (S&P) 40187
523 KUMAR,SHRI MANOJ SR.SCIENTIST 93414
524 YADAV,SHRI VISHAL SINGH ASSTT.GR.I 45793
522 PAL, SHRI NARENDER SR.T.O.(3) 91420
526 BISHT,MRS.SUSHILA GROUP 'C' 18653
528 MONIKA,MS ASSTT.GR.II 24272
530 MS.MONIKA VERMA TECH.ASSTT. 35828
531 SHRI ARUN UNIYAL TECH.ASSTT. 40256
535 MS.SWARNLATA UPADHAYAY TECH.ASSTT. 35828
369 KUMAR,SHRI KRISHAN MTS 29346
537 BAGGA,SHRI GURPRASAD SINGH TECH.ASSTT. 40256
539 KUMAR,SHRI PAWAN TECH.ASSTT. 42448
540 SAH,SHRI SURYA PRAKASH TECHNICIAN 1 19294
541 SHRI ANIRUDDHA TIWARI JR.HINDI TRANSL 34887
542 SHRI K.S.GAIRA S.O.(GEN) 67547
543 RAI,SHRI PRAJWAL ASSTT.GR.I(S&P) 42179
544 MAJUMDAR,MRS.PRAMILA SCIENTIST 69762
545 MRS.ASHA DEVI GR.C (MTS) 16644
547 VERMA,MRS.KRISHNA P.S. 80688
546 SHIKSHARTHI, SHRI BHAGSINGH S.P.O. 80017
548 RAJ,SHRI ABHINAV TECH.ASSTT. 37119
549 VISHWANATH SHRI G.S. TECH.ASSTT. 33069
550 SHARMA,MS.MONIKA TECHNICAL ASSTT 37119
551 KUMAR,SHRI MANISH TECHNICIAN (1) 20562
552 XALXO,MS.NEELAM TECHNICIAN (1) 20562
553 NARESH, SHRI TECHNICIAN (1) 20562
554 SHARMA,SHRI ABHINAV ASSTT.GR.I 45959
556 KUMAR, SHRI ANIL TECH.ASSTT. 37119
557 SINGH,SHRI MANENDER TECHNICIAN (1) 20562