Salary for the Month of July 2015
Employee ID Name Designation Gross
46 Bist, Mrs Deeksha CHIEF SCIENTIST 183463
55 Garg, Dr (Mrs) Sunita CHIEF SCIENTIST 186901
61 Bhatt, Mrs Poonam CHIEF SCIENTIST 187578
63 Markhan, Shri Shiv Kumar CHIEF SCIENTIST 171689
74 Jayasomu, Shri R S SR PRINCIPAL SC 146639
75 Khan, Shri Hasan Jawaid Sr.PrincipalSci 146300
76 Beniwal, Dr R S Sr.PrincipalSci 146279
84 Singh, Dr Karam Pal SR.PRINCIPAL SC 161405
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SR PRINCIPAL SC 165949
86 Pillai, Dr J Sundaresan SR.SCIENTIST 102730
89 Khan, Dr Mohd Atique Ahmed PRINCIPAL SCI 151780
106 Sundram, Shri C Mohan Principal T.O. 132015
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 144844
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR PRINCIPAL T.O. 136898
145 Gupta, Mrs Supriya PRINCIPAL.T.O. 111166
146 Sehgal, Shri I K PRINCIPAL T.O. 129414
147 Srivastava, Shri Anil Kumar PRIN.T.O. 129414
151 Gupta, Shri Dhiren PRINCIPAL.T.O. 111166
152 Nair, Shri Shashi Dharan PRINCIPAL.T.O. 125842
155 Mahadevan, Miss Geeta PRINCIPAL SCI 147624
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 72789
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(3) 91068
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(2) 81057
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(3) 91068
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 65324
211 Khanna, Shri R K SR.TECHNICIAN 2 64085
213 Mohan, Shri Lalit SR.TECHNICIAN 2 54464
214 ANAND,SHRI YOGESH KUMAR SR.TECHNICIAN 2 62165
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 52931
218 Handoo, Mrs Neelima SR.TECHNICIAN 2 52952
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 59857
220 Sharma, Shri Pramod Kumar SR.TECHNICIAN 2 53138
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 2 56588
235 Ram, Shri Khushi Lab.Assistant 42813
250 Ram, Shri Ganga Lab.Assistant 41720
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 41016
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 40806
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 33821
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 33611
259 Singh, Shri Ranbir Lab.Assistant 41510
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 37016
261 Pal, Shri Om Lab.Assistant 36806
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 33611
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 33821
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 35675
266 Sah, Shri Srikrishan Lab.Assistant 31077
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 37614
304 Pasi, Shri Suresh S.O.(G) 65960
308 Singh, Shri Amar Vir ASSTT.I[MACP] 60902
309 Raj, Shri Hans ASSTT.I [MACP] 56889
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 46046
315 Adya, Mrs Praveen ASSTT.GR.I(MACP 58691
316 Khan, Shri T A ASSTT.GR.I(MACP 57807
317 Nagpal, Mrs Asha ASSTT.GR.I(MACP 50907
318 Sanhotra, Mrs Indu ASSTT.I [MACP] 52348
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.I [MACP] 52348
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 49262
323 Devi, Mrs Meera ASSTT.GR.I 49068
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 52442
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 40577
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 49256
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 43601
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 48756
342 Jagwani, Mrs Sunita SR.STENO(MACP) 78550
346 Bhatnagar, Mrs Shalini SR.STENOGRAPHER 58788
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO (MACP) 57791
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 2 51031
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA(MACP) 31462
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (MACP) 47318
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK(MACP) 34101
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA -MACP 33260
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 31137
379 Priyaswamy, Shri WASH-BOY [MACP] 30370
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER (MACP) 35034
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER (MACP) 31347
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY(MACP) 30370
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER (MACP) 32838
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (MACP) 27154
396 Kumar, Shri Vinod Technician (1) 33248
397 Chand, Shri Khem Technician (1) 33248
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 33248
401 Singh, Shri Bhur GROUP D (N/T) 26067
402 Nand, Shri Rama GROUP D (N/T) 26067
404 Sukhinder, Shri GROUP D (N/T) 26067
407 Raju, Shri GROUP D (NT) 26067
414 Singh, Shri Shiv MTS (MACP) 27281
417 Kumar, Shri Dinesh PEON 26554
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(2) 78578
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 153276
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.I [MACP] 63513
432 Gupta, Shri Sanjay Sen PRINCIPAL SCI. 135887
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.II 34269
437 Ram, Dr Balak SR.T.O.(3) 95283
451 Singh, Shri Prem (III) LAB.ASSTT. 34828
9508 MRS.NISHI BHALLA SR.TECHNICIAN 2 66838
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 66588
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 66588
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 47585
9549 MRS REKHA MITTAL CHIEF SCIENTIST 186658
9550 SMT. MANJU DHAR Sr.PrincipalSci 177819
9552 MRS KAMLESH ARORA Sr.PrincipalSci 177643
9553 MR DAULAT SINGH GR.D(MACP) 32504
9589 MRS KAMLA NEGI ASSTT.GR.I 62068
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 33079
9612 MR KARAN SINGH GR.D.(MACP) 32629
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 37258
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 61249
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA SR.T.O.(3) 100958
9651 MR DULI CHAND SR.STENO [MACP] 71794
9661 MR ASHOK K CHAWLA CHIEF SCIENTIST 186828
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY P S (MACP) 78627
9663 MR SISH PAL SR.TECHNICIAN 2 52261
9667 MRS SHOBHNA VIJ SR.T.O.(3) 100958
9684 MRS PRATIBHA SAXENA ASSTT.GR.I 59760
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I(MACP) 56188
9690 MRS. BERTHA OSGA SR.TECHNICIAN 2 58788
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 61059
9717 MR.K.S.R. NAIR SR. STENO(MACP) 69316
9720 MR. RAJ PRAKASH ASSTT.GR.III 32871
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 38075
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 33821
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 33821
9731 MR K.C. PANDEY Lab.Assistant 33821
9737 MR SATYA NARAIN FRASH(MACP) 27449
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(MACP) 27665
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH (MACP) 31672
9741 MR K.K. TIWARI FRASH (MACP) 31462
9742 MR HARI DASS FRASH (MACP) 31462
9752 MR.SASIKUMAR O.V. SR.STENO 58788
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.]MACP 78189
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(2) 81154
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 2 56528
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(3) 76489
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(2) 81504
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(2) 76974
9801 MR C.B. SINGH SR PRINCIPAL SC 146719
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK(MACP) 37331
9811 MR PRATAP SINGH TEA MAKER (MACP 31990
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER (MACP) 28197
9813 MR KRISHNA SWAMY BEARER (MACP) 28197
9815 MR NATHU RAM WASH BOY (MACP) 27154
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA-MACP 30878
9819 MRS RAJNI PURI ASSTT.(S&P)GR.I 49262
9824 MR MOHD. S. ANSARI SR.T.O.(1) 69344
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 46516
9827 SH.S.B.BURDE PRINCIPAL SCI 152530
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.II 35800
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 35508
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 35508
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.III 33248
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.II 35800
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.II 40879
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRI 41705
9837 MRS.REKHA JAMES SR.T.O.(1) 66209
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 29250
9841 MR. RAJINDER SHARMA Technician (2) 38910
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 29250
9853 SH.YATISH PANWAR SR.T.O.(1) 66768
9855 DR. G.MAHESH PRINCIPAL SCI 147624
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND PRINCIPAL SCI 147624
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 52154
9878 MR.ANIRUDH MANWAL ASSTT.I (MACP) 59833
9883 MR.PRAMOD KUMAR ASSTT.GR.I 58569
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS 48351
9890 SH.B.L.GARG PRINCIPAL SCI 151780
9892 SHRI HARI DAS GROUP D (N/T) 29250
9893 MR. RAM HARK GROUP D (N/T) 29250
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 60902
9628 MR.NARENDER KUMAR CHIEF SCIENTIST 186731
470 JAIN, SHRI H K SR.T.O.(3) 98893
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALYA PRINCIPAL SCI. 139678
480 ASTHANA,DR.(MRS.)VIJAYALAKSHMI SCIENTIST 82751
481 JANA, DR.TARAKANTA SR.SCIENTIST 87433
483 VERMA,MRS.CHARU PRINCIPAL SCI 143590
487 JAIN, MRS.ALPANA SR.T.O. 2 81057
489 SINGH,SHRI MANDEEP TECH.OFFICER 50141
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU S.O.(S&P) 51696
491 PANDEY,SHRI V.P. ASSTT.GR.I(F&A) 48756
496 MALIK, MRS. KANIKA SR.SCIENTIST 83931
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.I [MACP] 51866
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 79963
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 48756
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 80838
508 DR.GYANENDRA MISHRA F.&.A.O. 79194
509 RAZA, SHRI GAUHAR CHIEF SCIENTIST 194653
513 SINGH,SHRI SURJIT PRINCIPAL T.O. 144844
514 SHEOPURI,SHRI AJAY Sr.Technician 2 55593
516 RAO,SHRI ANAND VIJAY ASSISTANT 36785
519 DIVEDI,SHRI PRANJAL DHAR ASSISTANT 36785
520 GOVILA,MS.NIYATI ASSISTANT 41486
521 PAREWA,SHRI KAILASH CHAND ASSTT.I (S&P) 38084
523 KUMAR,SHRI MANOJ SR.SCIENTIST 81014
524 YADAV,SHRI VISHAL SINGH ASSTT.GR.I 35805
522 PAL, SHRI NARENDER SR.T.O.(3) 89197
526 BISHT,MRS.SUSHILA GROUP 'C' 18144
528 MONIKA,MS ASSTT.GR.III 21836
530 MS.MONIKA VERMA TECH.ASSTT. 34847
531 SHRI ARUN UNIYAL TECH.ASSTT. 39275
535 MS.SWARNLATA UPADHAYAY TECH.ASSTT. 34847
369 KUMAR,SHRI KRISHAN JR.SECY GUARD 28634
537 BAGGA,SHRI GURPRASAD SINGH TECH.ASSTT. 39275
539 KUMAR,SHRI PAWAN TECH.ASSTT. 41413
540 SAH,SHRI SURYA PRAKASH TECHNICIAN 1 18765
541 SHRI ANIRUDDHA TIWARI JR.HINDI TRANSL 33931
542 SHRI K.S.GERA S.O.(GEN) 65912
543 RAI,SHRI PRAJWAL ASSTT.GR.I(S&P) 33036
544 MAJUMDAR,MRS.PRAMILA SCIENTIST 67892
545 MRS.ASHA DEVI GR.C (MTS) 16188
547 VERMA,MRS.KRISHNA P.S. 78627
546 SHIKSHARTHI, SHRI BHAGSINGH S.P.O. 78079
548 RAJ,SHRI ABHINAV TECH.ASSTT. 36213