Salary for the Month of July 2017
Employee ID Name Designation Gross
74 Jayasomu, Shri R S SR PRINCIPAL SC 193738
75 Khan, Shri Hasan Jawaid CHIEF SCIENTIST 207078
76 Beniwal, Dr R S Sr.PrincipalSci 193378
84 Singh, Dr Karam Pal SR.PRINCIPAL SC 207744
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SR PRINCIPAL SC 213627
86 Pillai, Dr J Sundaresan PRINCIPAL SCI 191194
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 190557
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR PRINCIPAL T.O. 175506
147 Srivastava, Shri Anil Kumar PRIN.T.O. 165923
151 Gupta, Shri Dhiren PRINCIPAL.T.O. 146190
155 Mahadevan, Miss Geeta PRINCIPAL SCI 193337
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 94507
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(3) 118821
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(3) 109021
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(3) 118821
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 84275
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 70264
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 77443
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 2 73232
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 51832
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 52870
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 44578
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 44368
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 53167
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 44368
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 44578
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 47074
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 48901
304 Pasi, Shri Suresh S.O.(G) 86702
309 Raj, Shri Hans S.O.(G) 76760
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 60296
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.I [MACP] 84149
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 82066
323 Devi, Mrs Meera ASSTT.GR.I 63467
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 76550
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 54560
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 63655
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 74320
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 74320
342 Jagwani, Mrs Sunita P.S. 102392
346 Bhatnagar, Mrs Shalini SR.STENOGRAPHER 77401
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO (MACP) 75308
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 2 68348
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA(MACP) 40501
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (MACP) 61706
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK(MACP) 47592
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA -MACP 43963
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 41516
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER (MACP) 45530
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER (MACP) 41726
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY(MACP) 40060
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER (MACP) 44521
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (MACP) 36004
397 Chand, Shri Khem TECHNICIAN (2) 45875
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 42755
401 Singh, Shri Bhur GROUP D (N/T) 34548
402 Nand, Shri Rama GROUP D (N/T) 34548
404 Sukhinder, Shri GROUP D (N/T) 34548
407 Raju, Shri GROUP D (NT) 34548
413 Kumar, Shri Rajesh PEON [ACP] 38602
414 Singh, Shri Shiv MTS (MACP) 36940
417 Kumar, Shri Dinesh WORK ASSISTAMT 37150
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(3) 103402
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 201716
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.I [MACP] 84552
432 Gupta, Shri Sanjay Sen PRINCIPAL SCI. 173435
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.I 57829
437 Ram, Dr Balak PRINCIPAL.T.O. 161707
443 Gaira, Shri Raghubir Singh Technician (2) 38174
451 Singh, Shri Prem (III) LAB.ASSTT. 44932
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 86618
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 86618
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 60803
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 43224
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 47529
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 79816
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA PRINCIPAL.T.O. 161307
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY P S (MACP) 102172
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I(MACP) 81841
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 79626
9720 MR. RAJ PRAKASH ASSTT.GR.III 43885
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 48961
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 44578
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 44578
9731 Sh. K C PANDEY Lab.Assistant 44578
9737 MR SATYA NARAIN FRASH(MACP) 36214
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(MACP) 36004
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH (MACP) 40711
9741 MR K.K. TIWARI FRASH (MACP) 40501
9742 MR HARI DASS FRASH (MACP) 40501
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.]MACP 99607
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(3) 109636
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 2 73172
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(3) 102406
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(3) 109986
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(3) 105798
9801 MR C.B. SINGH SR PRINCIPAL SC 193818
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK(MACP) 48814
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER (MACP) 36940
9813 MR KRISHNA SWAMY BEARER (MACP) 36940
9815 MR NATHU RAM WASH BOY (MACP) 36004
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA-MACP 39490
9824 MR MOHD. S. ANSARI SR.T.O.(2) 95151
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 61721
9827 SH.S.B.BURDE SR PRINCIPAL SC 202733
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.I 58027
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 45539
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 45539
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.II 45521
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.I 53104
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.I 58426
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRI 58117
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 37827
9841 MR. RAJINDER SHARMA SR.TECHNICIAN 1 55408
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 37827
9853 SH.YATISH PANWAR SR.T.O.(2) 92539
9855 DR. G.MAHESH PRINCIPAL SCI 193337
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND PRINCIPAL SCI 193337
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 77578
9878 MR.ANIRUDH MANWAL ASSTT.I (MACP) 84149
9883 MR.PRAMOD KUMAR ASSTT.GR.I 84149
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS 64544
9890 SH.B.L.GARG PRINCIPAL SCI 196049
9892 SHRI HARI DAS GROUP D (N/T) 37827
9893 MR. RAM HARK GROUP D (N/T) 37827
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 76400
470 JAIN, SHRI H K PRINCIPAL.T.O. 161307
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALAYA PRINCIPAL SCI. 178286
481 JANA, DR.TARAKANTA SR.SCIENTIST 115962
483 VERMA,MRS.CHARU PRINCIPAL SCI 183360
489 SINGH,SHRI MANDEEP SR.T.O.(1) 75155
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU S.O.(S&P) 83478
491 PANDEY,SHRI V.P. S.O.(F&A)ADHOC 76400
496 MALIK, MRS. KANIKA SR.SCIENTIST 109966
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.I [MACP] 76400
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 102331
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 76400
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 105051
513 SINGH,SHRI SURJIT PRINCIPAL T.O. 190557
514 SHEOPURI,SHRI AJAY Sr.Technician 2 74320
516 RAO,SHRI ANAND VIJAY ASSISTANT 61008
519 DIVEDI,SHRI PRANJAL DHAR ASSISTANT 61008
521 PAREWA,SHRI KAILASH CHAND ASSTT.I (S&P) 67155
523 KUMAR,SHRI MANOJ SR.SCIENTIST 117513
522 PAL, SHRI NARENDER SR.T.O.(3) 115672
526 BISHT,MRS.SUSHILA GROUP 'C' 23770
528 MONIKA,MS ASSTT.GR.II 34634
530 MS.MONIKA VERMA TECH.ASSTT. 46344
531 SHRI ARUN UNIYAL TECH.ASSTT. 46344
535 MS.SWARNLATA UPADHAYAY TECH.ASSTT. 46344
369 KUMAR,SHRI KRISHAN MTS 36580
537 BAGGA,SHRI GURPRASAD SINGH TECH.ASSTT. 50907
539 KUMAR,SHRI PAWAN TECH.ASSTT. 53777
540 SAH,SHRI SURYA PRAKASH TECHNICIAN 1 24646
541 SHRI ANIRUDDHA TIWARI JR.HINDI TRANSL 45096
543 RAI,SHRI PRAJWAL ASSTT.GR.I(S&P) 54560
544 MAJUMDAR,MRS.PRAMILA SCIENTIST 90340
545 MRS.ASHA DEVI GR.C (MTS) 22462
546 SHIKSHARTHI, SHRI BHAGSINGH S.P.O. 100880
548 RAJ,SHRI ABHINAV TECH.ASSTT. 46877
549 VISHWANATH SHRI G.S. TECH.ASSTT. 42704
550 SHARMA,MS.MONIKA TECHNICAL ASSTT 46877
551 KUMAR,SHRI MANISH TECHNICIAN (1) 25685
552 XALXO,MS.NEELAM TECHNICIAN (1) 25685
553 NARESH, SHRI TECHNICIAN (1) 25685
556 KUMAR, SHRI ANIL TECH.ASSTT. 46877
557 SINGH,SHRI MANENDER TECHNICIAN (1) 25685
558 AHMED,SHRI MOHAMMAD SHAKEEL TECH.ASSTT. 45610
559 PANDEY,MS.SHRADDHA TECH.ASSTT. 41560
560 CHOUDHARY, DR.(MS) SHOBHNA SR.SCIENTIST 93568
561 GULIA, SHRI S.N. F.&.A.O. 106149
563 NAGAR,MRS.SONALI SCIENTIST 88963
564 JAGGI,DR.(MS) MONIKA SR.SCIENTIST 102418
565 DR.FIRDOOUS AHMAD MIR SCIENTIST 81358
566 KUMARI,DR.N K PRASANNA SCIENTIST 81208
567 DR.DALJEET SINGH BEDI CHIEF SCIENTIST 241303