Salary for the Month of September 2016
` Name Designation Gross
74 Jayasomu, Shri R S SR PRINCIPAL SC 159058
75 Khan, Shri Hasan Jawaid CHIEF SCIENTIST 167095
76 Beniwal, Dr R S Sr.PrincipalSci 158698
84 Singh, Dr Karam Pal SR.PRINCIPAL SC 174025
85 SRIVASTAV, MRS  NEELU SR PRINCIPAL SC 178947
86 Pillai, Dr J Sundaresan PRINCIPAL SCI 153860
89 Khan, Dr Mohd Atique Ahmed SR.PRINCIPAL SC 169257
135 Sharma, Smt Neeru Principal T.O. 156398
137 CHOPRA, SHRI LOKESH KUMAR PRINCIPAL T.O. 147804
147 Srivastava, Shri Anil Kumar PRIN.T.O. 139721
151 Gupta, Shri Dhiren PRINCIPAL.T.O. 120728
155 Mahadevan, Miss Geeta PRINCIPAL SCI 159178
158 KAUL, SHRI KULDEEP TECH.OFFICER 78593
165 Vijan, Mrs Neeru SR.T.O.(3) 98258
168 Singh, Shri Satendra Pal SR.T.O.(2) 87446
171 Brahmi, Shri Ashwani Kumar SR.T.O.(3) 98258
204 Lal, Shri Rattan SR.TECHNICIAN 2 70538
211 Khanna, Shri R K SR.TECHNICIAN 2 69186
213 Mohan, Shri Lalit SR.TECHNICIAN 2 59153
217 Vaid, Shri N N SR.TECHNICIAN 2 57488
218 Handoo, Mrs Neelima SR.TECHNICIAN 2 57510
219 Bhardwaj, Mrs Shobha SR.TECHNICIAN 2 64622
220 Sharma, Shri Pramod Kumar SR.TECHNICIAN 2 57693
223 Singh, Shri B S SR.TECHNICIAN 2 61086
254 Muthu, Shri Mari Lab.Assistant 44253
255 Prasad, Shri Titoo Lab.Assistant 44043
256 Damodar, Shri Lab.Assistant 36683
257 Charan, Shri Kali Lab.Assistant 36473
259 Singh, Shri Ranbir Lab.Assistant 44783
260 Rajbir, Shri Lab.Assistant 44993
263 Singh, Shri Prem (II) Lab.Assistant 36473
264 Aswani, Shri Om Prakash Lab.Assistant 36683
265 Ram, Shri Shakti Lab.Assistant 38708
266 Sah, Shri Srikrishan Lab.Assistant 33705
268 Singh, Shri Ishwar Lab.Assistant 40556
304 Pasi, Shri Suresh S.O.(G) 71478
309 Raj, Shri Hans S.O.(G) 62685
324 Kumar, Shri Rajiv ASSTT.GR.I 50781
321 Dhawan, Mrs Versha ASSTT.I [MACP] 69467
322 Raj, Shri Tilak ASSTT.(F&A)GR.I 67019
323 Devi, Mrs Meera ASSTT.GR.I 52790
325 Ojha, Shri Vinod Kumar S.O.(F&A) 61868
326 Singh, Shri Ranbir (ii) ASSTT.GR.I 44910
327 Singh, Shri Raghubir ASSTT.GR.I 52978
328 Sharma, Mrs Anuradha ASSTT.(F&A)GR.I 59558
333 Kumar, Shri Vinod ASSTT.GR.I(S&P) 59558
342 Jagwani, Mrs Sunita P.S. 85023
346 Bhatnagar, Mrs Shalini SR.STENOGRAPHER 64265
347 Rani, Mrs Shakuntala SR.STENO (MACP) 63270
349 Lal, Shri Manohar SR.TECHNICIAN 2 55410
371 Ram, Shri Chand SAFAIWALA(MACP) 33929
372 Kumar, Shri Ramesh CLERK (MACP) 51081
374 Bora, Shri Rajendra Singh CLERK(MACP) 37013
376 Kumar, Shri Ramesh SAFAIWALA -MACP 36836
377 Tiwari, Shri Vidyadhar BEARER 33765
380 Singh, Shri Pashupati Kumar BEARER (MACP) 37779
381 Rawat, Shri Amar Singh BEARER (MACP) 33975
382 Chakraborthy, Shri Sonu WASH-BOY(MACP) 32933
383 Negi, Shri Pratap Singh BEARER (MACP) 35388
384 Subramani, Shri M WASH-BOY (MACP) 29445
397 Chand, Shri Khem Technician (1) 35858
399 Kumar, Shri Vijay Lab.Attendant 1 35858
401 Singh, Shri Bhur GROUP D (N/T) 28253
402 Nand, Shri Rama GROUP D (N/T) 28253
404 Sukhinder, Shri GROUP D (N/T) 28253
407 Raju, Shri GROUP D (NT) 28253
413 Kumar, Shri Rajesh PEON [ACP] 32124
414 Singh, Shri Shiv MTS (MACP) 30368
417 Kumar, Shri Dinesh WORK ASSISTAMT 30555
427 Choudhary, Mrs Manju D SR.T.O.(2) 84768
430 Gupta, Shri Pankaj Principal T.O. 165501
431 Paul, Shri Tilak Raj ASSTT.I [MACP] 69892
432 Gupta, Shri Sanjay Sen PRINCIPAL SCI. 146479
435 Devi, Smt Rajo ASSTT.GR.I 43763
437 Ram, Dr Balak PRINCIPAL.T.O. 136245
443 Gaira, Shri Raghubir Singh Technician (2) 31395
451 Singh, Shri Prem (III) LAB.ASSTT. 37566
9509 MR ANIL K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 71889
9511 MRS. BINA SHARMA SR.TECHNICIAN 2 71889
9532 MR RAMESH CHAND Lab.Assistant 51362
9589 MRS KAMLA NEGI ASSTT.GR.I 69467
9609 MR DURGA DUTT TIWARI Lab.Assistant 35888
9612 MR KARAN SINGH GR.D.(MACP) 35378
9631 MR SUKHBIR SINGH Lab.Assistant 40193
9641 MR ARUN K. SHARMA SR.TECHNICIAN 2 66121
9643 MRS HEM LATA MAKHIJA PRINCIPAL.T.O. 135845
9661 MR ASHOK K CHAWLA CHIEF SCIENTIST 201425
9662 MRS SUSHMA S.CHAUDHARY P S (MACP) 84921
9663 MR SISH PAL SR.TECHNICIAN 2 56740
9684 MRS PRATIBHA SAXENA ASSTT.GR.I 69467
9687 MRS POONAM CHUGH ASTT.GR.I(MACP) 67529
9690 MRS. BERTHA OSGA SR.TECHNICIAN 2 63474
9693 MR BALWANT SINGH SR.TECHNICIAN 2 65931
9717 MR.K.S.R. NAIR SR. STENO(MACP) 76688
9720 MR. RAJ PRAKASH ASSTT.GR.III 35399
9728 MR MAHABIR PRASAD Lab.Assistant 41066
9729 MR MOHAN CHANDER Lab.Assistant 36683
9730 MR. TRILOK SINGH Lab.Assistant 36683
9731 MR K.C. PANDEY Lab.Assistant 36683
9737 MR SATYA NARAIN FRASH(MACP) 29745
9738 MR DEVTA PRASAD GR.D(MACP) 29985
9740 SHRI OM PRAKASH FRASH (MACP) 34139
9741 MR K.K. TIWARI FRASH (MACP) 33929
9742 MR HARI DASS FRASH (MACP) 33929
9757 MRS.NEENA SETH S.O.[GEN.]MACP 84335
9766 MRS SARLA DUTTA SR.T.O.(3) 92673
9770 MR SUNIL DATT SR.TECHNICIAN 2 61026
9772 MR G.K. MANDAL SR.T.O.(3) 82995
9775 MR. R.A.MEENA SR.T.O.(3) 93023
9796 MR SURESH PRASAD SR.T.O.(2) 83034
9801 MR C.B. SINGH SR PRINCIPAL SC 159138
9809 MR.S.K.TYAGI CLERK(MACP) 41391
9811 MR PRATAP SINGH TEA MAKER (MACP 34468
9812 MR K. MUTHUSWAMY BEARER (MACP) 30570
9813 MR KRISHNA SWAMY BEARER (MACP) 30570
9815 MR NATHU RAM WASH BOY (MACP) 29445
9816 MR ASHOK KUMAR SAFAIWALA-MACP 33291
9824 MR MOHD. S. ANSARI SR.T.O.(2) 80051
9825 MR PRASHANT KUMAR ASSTT.GR.I 51209
9827 SH.S.B.BURDE SR PRINCIPAL SC 170007
9828 MR.DEWAN SINGH NEGI ASSTT.GR.I 45446
9830 MR. A.MARIA SUSAI ASSTT.GR.II 38306
9831 MR.JAGJIT SINGH ASSTT.GR.II 38306
9833 MR. SARABJIT SINGH ASSTT.GR.II 38153
9834 MRS. RAJNI BHATNAGAR ASSTT.GR.I 40523
9835 MRS.K.ANNAPURNA ASSTT.GR.I 48837
9836 MR. JAGAT SINGH BHATI ASSTT.(S&P)GRI 46211
9837 MRS.REKHA JAMES SR.T.O.(1) 71406
9840 SHRI.ARJUN SINGH RAWAT Lab.Attendant 1 31532
9841 MR. RAJINDER SHARMA SR.TECHNICIAN 1 47052
9842 SH.SUKHBIR SINGH Lab.Attendant 1 31532
9853 SH.YATISH PANWAR SR.T.O.(2) 77297
9855 DR. G.MAHESH PRINCIPAL SCI 159178
9859 MR. MUKESH AMBADAS PUND PRINCIPAL SCI 159178
9862 MRS.KRISHNA SR.STENO.HINDI 63347
9878 MR.ANIRUDH MANWAL ASSTT.I (MACP) 69467
9883 MR.PRAMOD KUMAR ASSTT.GR.I 69467
9888 MRS. MEENAKSHI GAUR HINDI TRANS 52515
9890 SH.B.L.GARG PRINCIPAL SCI 163666
9892 SHRI HARI DAS GROUP D (N/T) 31532
9893 MR. RAM HARK GROUP D (N/T) 31532
9895 SHRI RAMESH CHAND SAI ASSTT.GR.I 61718
470 JAIN, SHRI H K PRINCIPAL.T.O. 135845
479 MAJUMDAR,SHRI NIRMALAYA PRINCIPAL SCI. 150584
481 JANA, DR.TARAKANTA SR.SCIENTIST 94753
483 VERMA,MRS.CHARU PRINCIPAL SCI 154817
489 SINGH,SHRI MANDEEP TECH.OFFICER 54113
490 GUPTA,SHRI AMIYA BINDU S.O.(S&P) 68618
491 PANDEY,SHRI V.P. S.O.(F&A)ADHOC 61718
496 MALIK, MRS. KANIKA SR.SCIENTIST 90933
497 SRIVASTAVA, MRS.VANDANA ASSTT.I [MACP] 61718
500 SALONE, SHRI D.K. S.O.(G) 86273
503 THAKUR, MRS. BHAVANA ASSTT.GR.I 61718
505 RAWAL,MRS.NEERJA P.S. 87293
512 VERMA, MRS.SIMESH C.O.A. 90825
513 SINGH,SHRI SURJIT PRINCIPAL T.O. 156398
514 SHEOPURI,SHRI AJAY Sr.Technician 2 60390
516 RAO,SHRI ANAND VIJAY ASSISTANT 49703
519 DIVEDI,SHRI PRANJAL DHAR ASSISTANT 49703
521 PAREWA,SHRI KAILASH CHAND ASSTT.I (S&P) 49703
523 KUMAR,SHRI MANOJ SR.SCIENTIST 98242
524 YADAV,SHRI VISHAL SINGH ASSTT.GR.I 48353
522 PAL, SHRI NARENDER SR.T.O.(3) 96243
526 BISHT,MRS.SUSHILA GROUP 'C' 19703
528 MONIKA,MS ASSTT.GR.II 25575
530 MS.MONIKA VERMA TECH.ASSTT. 37823
531 SHRI ARUN UNIYAL TECH.ASSTT. 37823
535 MS.SWARNLATA UPADHAYAY TECH.ASSTT. 33210
369 KUMAR,SHRI KRISHAN MTS 30849
537 BAGGA,SHRI GURPRASAD SINGH TECH.ASSTT. 42386
539 KUMAR,SHRI PAWAN TECH.ASSTT. 44681
540 SAH,SHRI SURYA PRAKASH TECHNICIAN 1 20385
541 SHRI ANIRUDDHA TIWARI JR.HINDI TRANSL 36810
543 RAI,SHRI PRAJWAL ASSTT.GR.I(S&P) 44528
544 MAJUMDAR,MRS.PRAMILA SCIENTIST 73523
545 MRS.ASHA DEVI GR.C (MTS) 17573
547 VERMA,MRS.KRISHNA P.S. 84921
546 SHIKSHARTHI, SHRI BHAGSINGH S.P.O. 84199
548 RAJ,SHRI ABHINAV TECH.ASSTT. 39071
549 VISHWANATH SHRI G.S. TECH.ASSTT. 34898
550 SHARMA,MS.MONIKA TECHNICAL ASSTT 39071
551 KUMAR,SHRI MANISH TECHNICIAN (1) 21674
552 XALXO,MS.NEELAM TECHNICIAN (1) 21674
553 NARESH, SHRI TECHNICIAN (1) 21674
554 SHARMA,SHRI ABHINAV ASSTT.GR.I 43133
556 KUMAR, SHRI ANIL TECH.ASSTT. 39071
557 SINGH,SHRI MANENDER TECHNICIAN (1) 21674
558 AHMED,SHRI MOHAMMAD SHAKEEL TECH.ASSTT. 38025
559 PANDEY,MS.SHRADDHA TECH.ASSTT. 38025
560 CHOUDHARY, DR.(MS) SHOBHNA SR.SCIENTIST 75495
561 GULIA, SHRI S.N. F.&.A.O. 88670
563 NAGAR,MRS.SONALI SCIENTIST 73513
564 JAGGI,DR.(MS) MONIKA SR.SCIENTIST 84345
562 PATAIRIYA,DR.MANOJ KUMAR DIRECTOR 166705